Medlemskab

Som medlem af Væggerløse Skytteforening af 1868 kan optages enhver, som kan indordne sig under foreningens vedtægter samt overholde de gældende sikkerhedsbestemmelser.

 

For medlemsskabet opkræves et årligt kontingent på:

  • kr. 320,00 for børn og unge under 20 år.
  • kr. 640,00 for øvrige medlemmer.
  • kr. 100,00 for passive medlemmer (deltager ikke i skydeaktiviteter).

Ved indmeldelse i løbet af (kalender)året opkræves kontingent for de resterende måneder.

 

Før evt. indmeldelse er det muligt at prøve 2 gratis træningsskydninger.